Nowoczesny menadżer ochrony zdrowia. 18 kluczowych kompetencji.

79,00 zł
Brutto

W placówkach medycznych szczególną rolę odgrywają menedżerowie. To właśnie oni tworzą wzorce różnych zachowań i są odpowiedzialni za powstanie kultury wewnętrznej placówki oraz za reprezentowanie jej na  zewnątrz. Jednak, aby placówka odniosła sukces, musi być zarządzana  przez kompetentnego menedżera. Jakie cechy powinien mieć, aby umiejętnie zarządzać zespołem, budować swój autorytet i wypromować swoją organizację na tle konkurencji? O tym przeczytasz w tej książce.

Autor: Opracowanie Zbiorowe

Wydanie: Warszawa 2018

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Liczba stron: 146

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie

Rozdział 2. Umiejętność zarządzania

2.1. Jak w nowoczesny sposób zarządzać kadrą medyczną

2.2. Bez szefa, ale z efektami - innowacyjny model zarządzania

2.3. Jak usprawnić zarządzanie operacyjne?

2.4. Jak skutecznie zarządzać zespołem w placówce

Rozdział 3. Umiejętność minimalizowania ryzyka

3.1. Menedżer, który szybko podejmuje działania minimalizujące ryzyko

3.2. Rozwiązania pozwalające na oszczędzanie wielu kosztów

Rozdział 4. Kreatywność

4.1. Co można zyskać dzięki działaniom społecznym

Rozdział 5. Umiejętność stawiania celów i wyznaczania priorytetów

5.1. Wyznaczanie priorytetów w pracy menedżera

Rozdział 6. Wysokie umiejętności interpersonalne - komunikacja

6.1. Znaczenie komunikacji wewnątrz placówki zdrowia

6.2. Od partnerstwa do skutecznej komunikacji

6.3. Komunikacji trzeba się nauczyć - rozmowa, która czyni cuda

Rozdział 7. Umiejętność kreowania własnego wizerunku

7.1. Fachowiec od PR - komu to się opłaca

7.2. Komunikowanie się ze światem zewnętrznym jako ważny element budowania wizerunku firmy

Rozdział 8. Dyrektywność

8.1. Jak zmienić przyzwyczajenia oraz nawyki personelu medycznego wypracowywane przez lata

Rozdział 9. Umiejętność motywowania

9.1. Czym jest motywacja?

9.2. Jak motywować pracowników, aby zespół był efektywny i skuteczny?

Rozdział 10. Szybkość reakcji

10.1. Benchmarking wspomaga proces decyzyjny

Rozdział 11. Umiejętność wykorzystania potencjału swoich pracowników

Rozdział 12. Umiejętność szukania oszczędności

12.1. Kiedy outsourcing się opłaca, studia przypadków

Rozdział 13. Umiejętność zapewnienia dobrej atmosfery w pracy

13.1. Jak przeciwdziałać mobbingowi w placówkach medycznych

Rozdział 14. Umiejętność zarządzania emocjami i rozwiązywania problemów

14.1. Proces zmiany w organizacji jako źródło konfliktu

14.2. Jak kierować konfliktem w organizacji?

14.3. Jakie są metody rozwiązywania konfliktu?

14.4. Najskuteczniejsze metody rozwiązywania konfliktów

Rozdział 15. Odporność na stres

15.1. Jak stres determinuje działania pracowników w organizacji?

15.2. Kondycja psychiczna lidera - stres menedżerski

Rozdział 16. Myślenie strategiczne w działalności leczniczej

16.1. Strategia gwarantem sukcesu rynkowego placówki

Rozdział 17. Asertywność

17.1. Jaka jest rola w zarządzaniu postawy asertywnej jako kluczowej

kompetencji organizacyjnej?

Rozdział 18. Umiejętność prowadzenia zebrań

18.1. Zebrania jako proces autoprezentacji, prezentacji i przekonywania

#ks_miz_wip_2
31 Przedmioty