Ekonomia zdrowia i Opieki Zdrowotnej

119,00 zł
Brutto

Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną; wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności kosztów; problemy i metody analiz rynku ubezpieczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zachowania się podmiotów na tym rynku i hazardu moralnego; kierunki reform systemów zdrowotnych w niektórych krajach; wybrane koncepcje pomiaru zdrowia i jego wartościowanie

Autor: Jadwiga Suchecka

Wydanie: Warszawa 2016

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 242

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści:

Wstęp 

Rozdział 1

Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej

1.1. Uwagi ogólne 

1.2. Systemy i ich rodzaje - podstawowe pojęcia i definicje 

1.2.1. Ogólna definicja systemu 

1.2.2. System ekonomiczny i jego rodzaje 

1.2.3. System zdrowotny

1.2.4. System finansowy

1.2.5. System zdrowotny jako układ bloków i strumieni 

Rozdział 2

Modele systemów zdrowotnych 

2.1. Uwagi ogólne 

2.2. Podstawowe modele systemów zdrowotnych

2.3. Ewolucja systemów zdrowotnych

2.4. Kierunki reform systemów zdrowotnych w wybranych krajach 

Rozdział 3

Przedmiot i zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia

3.1. Uwagi wstępne 

3.2. Ekonomia normatywna sektora zdrowia - przegląd współczesnych koncepcji 

3.3. Opieka zdrowotna i zdrowie jako ekonomiczny towar 

3.4. Zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia 

3.4.1. Mikroekonomiczne ujęcie zdrowia 

3.4.2. Makroekonomiczne ujęcie opieki zdrowotnej 

3.4.3. Ekonomiki szczegółowe w sektorze zdrowia

Rozdział 4

Zdrowie i jego pomiar 

4.1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i definicje zdrowia 

4.2. Wybrane koncepcje pomiaru zdrowia

4.2.1. Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji

4.2.2. Syntetyczne mierniki stanu zdrowia

4.2.3. Wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych o zdrowiu 

4.3. Modele stanu zdrowia - założenia i własności 

4.3.1. Klasyczny model stanu zdrowia

4.3.2. Podstawowe założenia modelu MIMIC

4.4. Z historii zastosowań modelu Indeksu Stanu Zdrowia 

Rozdział 5

Popyt i funkcja produkcji zdrowia 

5.1. Wprowadzenie 

5.2. Funkcja produkcji zdrowia 

5.3. Popyt w opiece zdrowotnej 

5.3.1. Uwagi ogólne - opieka zdrowotna jako dobro

5.3.2. Popyt na opiekę zdrowotną

5.3.3. Krzywe popytu na dobra publiczne

5.3.4. Uwagi końcowe

Rozdział 6

Równowaga w sektorze zdrowia 

6.1. Założenia ogólne i modele 

6.2. Równowaga i jej wpływ na dobrobyt 

6.3. Teoretyczny model równowagi rynkowej w sektorze zdrowia 

6.3.1. Równowaga cząstkowa 

6.3.2. Równowaga ogólna 

Rozdział 7

Ewaluacja ekonomiczna w opiece zdrowotnej 

7.1. Wprowadzenie do problematyki 

7.2. Koszty w opiece zdrowotnej - rodzaje i metody analizy 

7.2.1. Koszty i ich klasyfikacje 

7.2.2. Wybrane metody analizy kosztów 

7.3. Metody ewaluacyjne - aspekt teoretyczny 

7.3.1. Wprowadzenie 

7.3.2. Metoda analizy kosztów - korzyści (CBA) 

7.3.3. Analiza kosztów - efektywności (CEA) 

7.3.4. Metoda analizy kosztów - użyteczności (CUA) 

Rozdział 8

Ubezpieczenia zdrowotne - wybrane aspekty teoretyczne 

8.1. Wprowadzenie 

8.2. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 

8.2.1. Ubezpieczenia a zachowania podmiotów na rynku 

8.2.2. Ryzyko zdrowotne jako ryzyko ubezpieczeniowe 

8.2.3. Oczekiwana wartość korzyści z ubezpieczenia i krańcowa użyteczność dobrobytu 

8.3. Ubezpieczenia zdrowotne a hazard moralny 

8.3.1. Wprowadzenie do problematyki 

8.3.2. Teoretyczne aspekty hazardu moralnego ex ante 8.3.3. Statyczne oraz dynamiczne ujęcie hazardu moralnego ex post 

8.3.4. Wpływ hazardu moralnego na dobrobyt 

#ks_miz_wk_1
2 Przedmioty