1. REKLAMACJE

Reklamacje należy składać na mailowo: biuro@mcbkonferencje.pl

W reklamacji prosimy umieścić: dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, numer konta do ewentualnego zwrotu, numer faktury.

Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Zwrotu książek należy dokonać na adres podany w rozpatrzeniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotem za pobraniem.

2.     ZWROTY

Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

3.     ZWROTY PRODUKTÓW WIRTUALNYCH

Klient, który zakupił produkt wirtualny ma prawo zwrotu w terminie do 14 dni, ale tylko jeśli nie odtworzył danego produktu. W momencie odtworzenie towaru prawo zwrotu jest anulowane.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.