Lekarz i przedsiębiorczość. Od teorii do praktyki

49,00 zł
Brutto

W publikacji zaprezentowano katalog pozamedycznych ról, jakie lekarz może pełnić, prowadząc prywatną praktykę lekarską. Praca obejmuje zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem profesjonalnego gabinetu lekarskiego jako podmiotu rynkowego, jak i te związane z kompetencjami emocjonalnymi, będącymi ważnym komponentem w działaniach lekarza występującego w roli przełożonego i usługodawcy. Książka wzbogacona została o kwestionariusze samooceny, dzięki którym czytelnik będzie mógł odnieść omówione w książce zagadnienia do swojej aktywności zawodowej. 

Autor: Monika Bukowska-Piestrzyńska

Wydanie: Warszawa 2014

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Liczba stron: 256

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp 

Rozdział 1

Gabinet lekarski na rynku 

1. Wykonywanie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - podstawowe zagadnienia 

2. Gabinet lekarski podmiotem usług profesjonalnych 

3. Rynek usług zdrowotnych 

4. Analiza otoczenia rynkowego 

5. Reasumpcja 

Rozdział 2

Role lekarza w gabinecie 

1. Archetypowe role lekarza 

2. Lekarz jako przedsiębiorca 

3. Lekarz jako menedżer 

4. Lekarz - przełożony vs przywódca 

5. Lekarz jako partner rynkowy 

6. Reasumpcja 

Rozdział 3

Lekarz w roli przedsiębiorcy 

1. Przedsiębiorczość w literaturze - zarys zagadnienia 

2. Pojęcie przedsiębiorcy - wybrane aspekty 

3. Intencje działań zawodowych 

3.1. Potrzeby zaspokajane w miejscu pracy - aspekt teoretyczny 

3.2. Motywy podejmowanych działań - aspekt empiryczny 

4. Umiejętności i kompetencje przedsiębiorcze lekarzy 

4.1. Postawy przedsiębiorcze - aspekt teoretyczny 

4.2. Samoocena umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych lekarzy - aspekt empiryczny 

5. Reasumpcja 

Rozdział 4

Kompetencje emocjonalne w życiu zawodowym lekarza 

1. Inteligencja i kompetencja moralna 

2. Inteligencja emocjonalna 

2.1. Istota inteligencji emocjonalnej 

2.2. Kompetencje emocjonalne 

2.3. Intuicja 

3. Praca emocjonalna 

3.1. Zaangażowanie - aspekt teoretyczny 

3.2. Nastawienie pracowników wobec pacjentów - ujęcie empiryczne 

3.3. Nastawienie pracowników wobec miejsca pracy - aspekt empiryczny 

4. Wypalenie zawodowe 

4.1. Stres w miejscu pracy 

4.2. Istota i objawy wypalenia zawodowego 

5. Reasumpcja 

Rozdział 5

Zmiana w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego jako wyraz przedsiębiorczości 

1. Zmiany w kulturze organizacyjnej podmiotu leczniczego 

1.1. Istota kultury organizacyjnej 

1.2. Zmiany w systemie kulturowym 

1.3. Innowacja jako instrument przedsiębiorczości 

2. Wiedza w gabinecie lekarskim 

2.1. Zarządzanie wiedzą w gabinecie 

2.2. Lekarz jako pracownik wiedzy 

3. Podmiot leczniczy jako organizacja pozytywna 

3.1. Nowy paradygmat w psychologii pozytywnej 

3.2. Organizacja pozytywna 

4. Reasumpcja 

Zakończenie 

#ks_miz_wk_6
4 Przedmioty