Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

129,00 zł
Brutto

W publikacji dokonano próby zdefiniowania błędu medycznego oraz przedstawiono zasady odpowiedzialności prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w sytuacji wystąpienia szkody na osobie pacjenta. Omówiono przyczyny powstawania błędów medycznych oraz sposób ich eliminowania tak, aby ryzyko powstania błędów w opiece medycznej ograniczyć do minimum. Poruszono także kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego. Książka przeznaczona jest dla pracowników ochrony zdrowia, w szczególności realizujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem. Powinna także zainteresować menedżerów w placówkach ochrony zdrowia oraz praktyków prawa zajmujących się omawianą tematyką.

Autor: Monika Sadowska

Wydanie: Warszawa 2019

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Liczba stron: 284

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści:

Wstęp 

Rozdział I

Błąd medyczny – zakres pojęciowy 

§ 1. Błąd medyczny a błąd w sztuce lekarskiej – uwagi terminologiczne

§ 2. Istota i charakter błędu medycznego 

§ 3. Staranność wymagana przy wykonywaniu zawodu medycznego a błąd medyczny

§ 4. Niepowodzenie w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych a błąd medyczny 

Rozdział II

Typologia błędów medycznych 

§ 1. Kryteria podziału błędów medycznych 

§ 2. Błąd diagnostyczny 

§ 3. Błąd terapeutyczny 

§ 4. Błąd organizacyjny 

Rozdział III

Efektywna komunikacja interpersonalna gwarancją zapobiegania błędom medycznym

§ 1. Badanie podmiotowe pacjenta – dlaczego jego zaniedbanie może stanowić podstawę odpowiedzialności za błąd medyczny? 

§ 2. Obowiązek informacji – charakter prawny, zakres i forma jego realizacji 

§ 3. Informowanie pacjenta o alternatywnych metodach leczenia, diagnostyki i pielęgnowania 

§ 4. Zgoda pacjenta warunkiem podjęcia działań medycznych 

§ 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej w teorii i praktyce 

Rozdział IV

Korzystanie z dostępnej wiedzy i praktyki 

§ 1. Kwalifikacje formalne a rzeczywiste personelu medycznego 

§ 2. Realizacja obowiązku konsultacji medycznej w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych przez osoby wykonujące zawód medyczny

§ 3. Prawo pacjenta do zasięgnięcia dodatkowej opinii lekarskiej/pielęgniarskiej 

Rozdział V

Udział pacjentów i ich rodzin w zapobieganiu błędom medycznym 

§ 1. Zaangażowanie pacjentów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych 

§ 2. Czynniki wpływające na zaangażowanie pacjentów w procesie zapobiegania błędom medycznym – aspekt praktyczny 

§ 3. Instytucje i organizacje wspierające aktywny udział pacjentów w procesie leczenia i ochrony przysługujących im praw 

Rozdział VI

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego 

§ 1. Informowanie o zaistnieniu błędu i reagowanie na skargi pacjentów 

§ 2. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkody na osobie w wyniku błędu medycznego 

§ 3. Mediacja w sporach medycznych 

Zakończenie 

#ks_p_wk_2
1 Przedmiot