• -50,00 zł

Szkolenie Online - Inspektor Ochrony Danych w podmiocie leczniczym

550,00 zł
500,00 zł Zniżka 50,00 zł
Brutto

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach medycznych  zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (zwanym dalej RODO).

Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia zadań Inspektora (IODO) w placówce medycznej oraz wskazuje  jak dostosować prowadzoną działalność leczniczą do nowych regulacji RODO. 

Dostępne terminy:

21.05.2021
29.05.2021
12.06.2021
22.06.2021

UWAGA: Przy zakupie prosimy o zostawienie danych teleadresowych w celu uzupełnienia danych rejestracyjnych i potwierdzenia uczestnictwa. 
Rejestracja dostępna  pod adresem: https://mcbkonferencje.pl/konferencje;5;226;1

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Szczegółowy program szkolenia:

1. Struktura zarządzania ochroną danych osobowych

Wybrane pojęcia i regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych

Zadania i uprawnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zasady powoływania Inspektora Ochrony Danych

Rola i zadania Inspektora Ochrony  Danych

Zakres uprawnień i odpowiedzialności pozostałych osób przetwarzających dane osobowe 

2. Przegląd aktualnych zmian w ochronie danych osobowych

Nowe kategorie danych wrażliwych

Stosowanie podejścia opartego na ryzyku- etapy działań podejmowanych w celu przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka utraty poufności, integralności, dostępności danych oraz oceny skutków dla ochrony danych

Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślne ustawienie prywatności 

Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych

Powierzenia przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzanych danych osobowych względem organu nadrzędnego oraz osób, których te dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych w okresie pandemii

3. Przygotowanie placówki medycznej do zmian w ochronie danych osobowych zgodnie z RODO

Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych

Dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych

Aktualizacja wewnętrznych regulacji w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych

4. Przygotowanie do kontroli podmiotu leczniczego z zakresu wymagań RODO

Zakres sprawdzeń

Metodologia dokonywania sprawdzeń

Organizacja procesu sprawdzania 

5. Kontrola Urzędu Ochrony Danych w branży medycznej 

Zakres sprawdzeń, jak sytuacja epidemiologiczna wpłynie na kontrolę?

Rodzaj i tryb kontroli

Działania pokontrolne

6. Przetwarzanie danych osobowych w okresie pandemii

Pomiar temperatury i zbieranie danych do kwestionariusza COVID- 19

Udzielanie teleporady

Wystawianie E-recepty

Szczepienia przeciw COVID-19

Wdrażanie telepracy, pracy zdalnej i home office 

#szk_online_IODO
30 Przedmioty