Prawo medyczne dla pielęgniarek

99,00 zł
Brutto

Stan prawny: 1 marca 2020 r.

Wydanie: 2

Liczba stron: 640

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Stan prawny: 1 marca 2020 r.

Wydanie: 2

Liczba stron: 640

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska


Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym m.in. zagadnienia:

prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia,

kształcenia pielęgniarek,

udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego oraz na zlecenie lekarskie,

obowiązku udzielania pomocy przez pielęgniarkę a odmowy jej udzielenia,

obowiązków pielęgniarek w zakresie przekazywania informacji oraz uzyskania zgody pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej,

tajemnicy pielęgniarskiej a prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,

poszanowania godności i intymności pacjenta,

odpowiedzialności prawnej pielęgniarki – cywilnej, karnej, zawodowej i pracowniczej – oraz działalności i występowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Prawa i obowiązki pielęgniarki zostały omówione w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta oraz oparte na licznych przykładach problemów, z którymi autorka spotyka się w praktyce doradcy Prezesa Rady Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych.

W publikacji wyjaśniono ponadto takie kwestie jak:

próby zatrudniania na stanowisku pielęgniarki osób wykonujących inne zawody, jak położna czy ratownik medyczny,

niezgłoszenie przez pielęgniarkę powrotu do wykonywania zawodu po upływie ustawowego terminu,

obowiązki organizatorów kształcenia podyplomowego.

#ks_wolters_piel
3 Przedmioty