Dziękujemy za wysyłkę zgłoszenia. Proszę czekać na kontakt od obsługi serwisu.


InformacjeProgramZgłoś swój udział

Dokumentacja Medyczna w Placówce Medycznej, 09.10.17 – Poznań

2017-10-09 09:00:00

Dokumentacja Medyczna w Placówce Medycznej

Dokumentacja medyczna jest najważniejszym odzwierciedleniem procesu diagnostyczno-leczniczego pacjenta. W skład dokumentacji medycznej (poza opisem udzielonego świadczenia) wchodzi między innymi:
 - zgoda na leczenie,
- wywiady medyczny,
- oświadczenia pacjenta,
- badania,
- rejestry.
Jest ona nierozerwalnie powiązana z prawami pacjenta oraz lekarza. Dla lekarza stanowi potwierdzenie udzielonych  świadczeń zdrowotnych. Zawiera również informacje na temat uzyskanych zgód na leczenie, informacji komu należy udzielać informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, komu wydać dokumentację medyczną.
W sprawach spornych jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się proces obrony lekarza i potwierdzenia roszczenia pacjenta. Dlatego tak ważne jest aby, personel medyczny, znał i umiał stosować wszystkie zasady właściwego postępowania z dokumentacją medyczną.
Placówki medyczne mają bezpośredni wpływ na prowadzenie dokumentacji medycznej i to one ponoszą odpowiedzialność w przypadku braków formalnych w jej treści. Niepoprawne prowadzenie dokumentacji może skutkować nałożeniem kar finansowych, sankcji administracyjnych, a w najgorszym wypadku odpowiedzialnością karną.

Szkolenie skierowane jest do:
- pracowników medycznych,
- menadżerów i właścicieli placówek medycznych,
- pracowników recepcji.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację medyczną na etapie:

- rejestracji pacjenta,

- prowadzenia dokumentacji w procesie leczenia,

- przechowywania,

- archiwizowania,

- niszczenia.


Wykładowca


Mgr. Maciej Gibiński – Prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Postępowania Administracyjnego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla placówek publicznych oraz prywatnych. Praktykę zdobywał w publicznych i prywatnych placówkach medycznych. Z systemem opieki zdrowotnej związany od 2004 r. Posiada szeroki doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych. Doradza placówkom medycznym na terenie całego kraju. Uczestnik licznych konferencji naukowych i szkoleniowych z zakresy systemu ochrony zdrowia. Wykładowca akademicki.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji w placówkach medycznych. Certyfikowany audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Techniki nauczania

a)       Wykład trenera w celu przekazania i poszerzenia wiedzy uczestników. Ułatwia naukę osobom, które lepiej przyswajają wiedzę ze słuchu. 

b)      Dyskusja moderowana, podczas której uczestnicy będą mieli okazję wymiany swoich doświadczeń oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami z innymi uczestnikami szkolenia oraz wypracowania optymalnych dla siebie rozwiązań. 

c)       Ćwiczenia indywidualne – autorefleksja i autoanaliza, poszukiwanie rozwiązań - czyli czas tylko dla siebie, na własne przemyślenia i wnioski w celu rozpoczęcia wdrażania w życie nowych umiejętności i wiedzy zdobytej na szkoleniu. Punkt startowy do pracy nad zastępowaniem starych nawyków działania bardziej skutecznymi i pożądanymi nawykami.

d)       Case study –pozyskiwanie nowej wiedzy na podstawie prezentowanych studiów przypadków. Prezentowane sytuacje mają wiele równoprawnych rozwiązań, a znalezienie ich wzmacnia umiejętność pracy zespołowej czy też twórczego rozwiązywania problemów. 


Powrót


Członek Klastra Medivite
Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
tel.kom.: 506-421-408 lub 506-421-646
biuro@mcbkonferencje.pl
Projekt i wykonanie: wyszogrodzki.com
© MCB 2014
www.mcbkonferencje.pl