III Kongres Medycyny Polskiej, Katowice 2015

2015-02-26 18:00:00

26 lutego w Katowicach, w hotelu Qubus odbyła się kolejna edycja Kongresu Medycyny Polskiej. Było to już trzecie wydarzenie z tego cyklu, które zebrało blisko 100 przedstawicieli kadry zarządzającej placówek medycznych z całej Polski. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, natomiast patronami medialnymi został portal branży medycznej Medicalonline.pl oraz Ogólnopolski Przegląd Medyczny. Dziękujemy za wsparcie.

Już tradycyjnie spotkanie zostało otwarte przez wybitnego eksperta Krzysztofa Machę, eksperta Pracodawców RP oraz wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, który w czasie swojej prelekcji zatytułowanej “Wyzwania i rekomendacje dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w perspektywie najbliższych lat” przedstawił m.in. dane statystyczne dotyczące udziału publicznych i prywatnych podmiotów, a także omówił kluczowe procesy na rynku ochrony zdrowia w Polsce po roku 2014. Kolejne wystąpienie zostało poświęcone certyfikacji systemów zarządzania w branży medycznej, gdzie szczegółowe zostały poruszone kwestie związane z procesem, specyfiką, korzyściami oraz wymaganiami jednostek certyfikacyjnych i akredytacyjnych. Dalsza część spotkania została podzielona na trzy ścieżki tematyczne, podczas których słuchacze mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat m.in. komunikacji z pacjentem, udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu podmiotami medycznymi, praw pacjenta czy też dotacji unijnych.

Ostatni moduł wydarzenia został poprowadzony przez mec. Agnieszkę Pietrzak i mec. Dominikę Kołodziejską - Koza z Kancelarii APDK, które wyjaśniły kwestię nadwykonań, a także omówiły nowe zasady udzielania świadczeń i kontrolę świadczeniodawcy przez NFZ.

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z III Kongresu Medycyny Polskiej.

Powrót

Galeria:

Członek Klastra Medivite
Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
tel.kom.: 506-421-408 lub 506-421-646
biuro@mcbkonferencje.pl
Projekt i wykonanie: wyszogrodzki.com
© MCB 2014
www.mcbkonferencje.pl