Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia

2015-11-20 18:00:00

19 i 20 listopada w Warszawie odbył się Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Patronat nad spotkaniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, a także zostało wsparte licznymi patronatami medialnymi. Przy organizacji pomogło nam 17 firm obecnych zarówno w części wystawowej jak i merytorycznej.

Założeniem konferencji była poprawa kondycji finansowej jak i infrastrukturalnej placówek medycznych. Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładu prowadzonego przez pana Grzegorza Ziemniaka z Instytutu Zdrowia i Demokracji, podczas którego zostały przedstawione założenia parlamentu i rządu w kwestii przyszłości
polskiego sektora opieki zdrowotnej.

Szczegółowa część spotkania była podzielona na trzy ścieżki tematyczne. W trakcie ich trwania omawiane były takie tematy jak zasady prowadzenia
dokumentacji medycznej, dobór systemów informatycznych, szczupłe zarządzanie w podmiocie, certyfikacja, prawo pacjenta do informacji, współpraca 
z personelem medycznym, ochrona danych osobowych, dochodzenie należności z nadwykonań czy też zarządzanie wizerunkiem oraz przywództwo. 

Wykładami kończącymi pierwszy dzień spotkania były "Dlaczego warto zainwestować w zbudowanie silnej marki eksperta w branży medycznej?" prowadzony przez panią Izabelę Wołyniec-Sobczak oraz "Zasady realizacji umów z NFZ oraz kontrola świadczeniodawcy", który wykładała niezawodna pani mecenas Agnieszka Pietrzak.

20 listopada rozpoczął się od wyzwań i rekomendacji dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych w perspektywie 2016 roku oraz aspektów prawnych dotyczących telemedycyny. W trakcie podziału na ścieżki omówione zostały zagadnienia związane z budową i ochroną wizerunku podmiotu leczniczego w mediach, obroną przed roszczeniami, nowymi uprawnieniami pielęgniarek i położnych, a także uprawnieniami lekarza w kontakcie z pacjentem oraz przewagą technologiczną nowoczesnego centrum medycznego.

Dwudniowy Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia został zwieńczony wystąpieniem pani Małgorzaty Kaczyńskiej, która udzieliła uczestnikom skutecznych wskazówek dotyczących wyróżnienia się na rynku usług medycznych oraz budowania profesjonalnego zespołu. 

Informacje o spotkaniu ukazały się w 21 prestiżowych magazynach oraz portalach branżowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym spotkaniu i przyczyniły się do jego sukcesu.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji, które znajdują się na samym dole relacji.

Patronat honorowy:

Patronat Medialny:

Powrót

Galeria:

Członek Klastra Medivite
Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
tel.kom.: 506-421-408 lub 506-421-646
biuro@mcbkonferencje.pl
Projekt i wykonanie: wyszogrodzki.com
© MCB 2014
www.mcbkonferencje.pl