Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie

2015-05-21 18:00:00

21 maja w Katowicach, w hotelu Qubus odbyło się Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w tym wydarzeniu. 

Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, a także Śląski Związek Pracodawców Prywatnych. Konferencję wspierało również liczne grono patronów medialnych oraz 20 firm obecnych w części wystawowej. 

Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie rozpoczęło się od wykładu otwierającego pt. “Wyzwania medycyny, czyli gdzie szukać... finansowania”, który był prowadzony przez Krzysztofa Machęwybitnego eksperta Pracodawców RP oraz wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Nasz prelegent w trakcie swojego wystąpienia przedstawił m.in. dane statystyczne dotyczące udziału publicznych i prywatnych podmiotów, a także omówił kluczowe procesy na rynku ochrony zdrowia w Polsce po roku 2014. Drugi z wykładów podczas części głównej dotyczył systemu usprawniającego proces cyfryzacji i udostępniania papierowej dokumentacji medycznej.

Po tej prelekcji nastąpił podział na cztery ścieżki tematyczne, a także równolegle odbywające się warsztaty towarzyszące, które dotyczyły efektywnego zarządzania w placówkach leczniczych. Podczas poszczególnych bloków, nasi uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dotacji unijnych, procesu informatyzacji, wzrostu efektywności i zarządzania strategicznego placówki medycznej, ochrony danych osobowych, telemedycyny, dokumentacji medycznej czy też współpracy z personelem. 

Ostatni moduł spotkania był złożony z dwóch ścieżek. Pierwsza dotyczyła tematów ściśle związanych z turystyką medyczną oraz potencjału rynków zagranicznych i zasad współpracy, natomiast druga skupiała zagadnienia prawne takie jak zgoda pacjenta na zabieg oraz poprowadzone przez mec. Katarzynę Fortak-Karasińską nadwykonania w NFZ. 

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i niewątpliwie odbiła się szerokim echem w branży medycznej. W opinii wielu uczestników, było to najbardziej wartościowe pod względem merytorycznym spotkanie w tej części Polski w ostatnim czasie. Przyczyni się do rozwoju polskiego sektora ochrony zdrowia. Następna edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie również odbędzie się w Katowicach, planowana jest na maj 2016 roku. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu i przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia.

Poniżej prezentujemy wywiady, które zostały przeprowadzone podczas konferencji oraz videorelację:

Wywiad z p. Krzysztofem Macha - Ekspert Pracodawców RP i V-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Wywiad z p. Barbarą Piontek - Prof. nadz. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wywiad z p. Michałem Podlas - Członek Zarządu Mazowieckiego Centrum Biznesowego

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Powrót

Galeria:

Członek Klastra Medivite
Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
tel.kom.: 506-421-408 lub 506-421-646
biuro@mcbkonferencje.pl
Projekt i wykonanie: wyszogrodzki.com
© MCB 2014
www.mcbkonferencje.pl